Giới thiệu về HPTN 083

Trang chủ / Giới thiệu về HPTN 083

Giới thiệu về HPTN 083

Cắt xén-cắt xén-HPTN083-logo_noShadow-1.pngHPTN 083 là nghiên cứu lâm sàng quy mô lớn đầu tiên thử nghiệm thuốc dự phòng HIV dạng tiêm có tác dụng lâu dài. Nghiên cứu sẽ đánh giá Cabotegravir dạng tiêm, tiêm 8 tuần/lần để phòng HIV có an toàn và bảo vệ người dùng hiệu quả như thuốc phòng HIV kết hợp dạng viên nén uống hàng ngày không. Thuốc dạng viên nén là Truvada, gồm XNUMX loại thuốc chống HIV là emtricitabine và tenofovir disoproxil fumarate (TDF / FTC).

Sơ đồ nghiên cứu

Division of AIDS, US National Institute of Allergy and Infectious Diseases

Dược phẩm hỗ trợ được Cung cấp bởi:

    Pharma-logos-kết hợp