Giới thiệu về HPTN 083

Home / Giới thiệu về HPTN 083

Giới thiệu về HPTN 083

cropped-cropped-cropped-cropped-HPTN083-logo_noShadow-1.pngHPTN 083 là thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn đầu tiên của một loại thuốc chích có tác dụng kéo dài và có thể sử dụng để dự phòng HIV. Nghiên cứu sẽ xem xét liệu một dạng hoạt động lâu dài của thuốc chống HIV Cabotegravir đã tiêm một lần mỗi 8 tuần một lần có thể bảo vệ người bệnh khỏi bị nhiễm HIV một cách an toàn ít nhất cũng như một loại thuốc chống HIV khác được uống như một viên uống hàng ngày. Viên uống có tên Truvada bao gồm hai loại thuốc chống HIV - emtricitabine và tenofovir disoproxil fumarate (TDF / FTC).

Schema nghiên cứu

Division of AIDS, US National Institute of Allergy and Infectious Diseases

Hỗ trợ dược phẩm Cung cấp bởi:

    pharma-logos-combined

viVietnamese