Thông tin thêm

Home / Thông tin thêm

 
Thông tin thêm

 

new-hptn-logo_web

HPTN 083 là một nghiên cứu thuộc một trong số viện trợ của NIH-DAIDS Mạng lưới thử nghiệm dự phòng HIV (HPTN).HPTN là một mạng lưới thử nghiệm lâm sàng hợp tác quốc tế nhằm phát triển và kiểm tra tính an toàn và hiệu quả của các can thiệp được thiết kế để ngăn ngừa việc thu nhận và lây truyền HIV. Tìm hiểu thêm về HPTN tại Hptn.org Và đọc thêm về HPTN 083 (Điểm Giao dịch Tối thiểu) ở đây.

 

fb-flogo-blue-printpackagingTheo dõi HPTN trên Facebook

twitterlogo_55aceeTheo dõi HPTN trên Twitter

viVietnamese