thông tin bổ sung

Trang chủ / thông tin bổ sung

 
thông tin bổ sung

 

New-hptn-logo_web
HPTN 083 là một nghiên cứu thuộc một Mạng lưới Các nghiên cứu thử nghiệm dự phòng HIV (HPTN) do NIH-DAIDS tài trợ.  Hptn.org. HPTN là một mạng lưới thử nghiệm lâm sàng hợp tác quốc tế nhằm phát triển và kiểm tra tính an toàn và hiệu quả của các biện pháp can thiệp được thiết kế để ngăn ngừa lây nhiễm và lây truyền HIV. Tìm hiểu thêm về HPTN tại Hptn.org . Và đọc thêm về HPTN 083 nhấn vào đây..

 

Fb-flogo-blue-in-bao bìTheo dõi HPTN trên Facebook

Twitterlogo_55aceeTheo dõi HPTN trên Twitter