thông tin bổ sung

Trang chủ / thông tin bổ sung


thông tin bổ sung

New-hptn-logo_web
HPTN 083 là một nghiên cứu thuộc một Mạng lưới Các nghiên cứu thử nghiệm dự phòng HIV (HPTN) do NIH-DAIDS tài trợ. Hptn.org HPTN là mạng lưới thử nghiệm lâm sàng hợp tác quốc tế nhằm phát triển và đánh giá tính an toàn và hiệu quả của các can thiệp được thiết kế để ngăn ngừa lây nhiễm HIV. Tìm hiểu thêm về HPTN tại Hptn.org . Và đọc thêm về HPTN 083 nhấn vào đây..

Fb-flogo-blue-in-bao bìTheo dõi HPTN trên Facebook

Twitterlogo_55aceeTheo dõi HPTN trên Twitter